Kami petugas pemasyarakatan

Sebagai penegak hukum

Mengayom sesama insan

Tegakkan Hak Asasi Manusia

Ikhlas mengabdi pada masyarakat

Mengemban tugas mulia

Membina pelanggar hukum

Dengan berlandaskan pancasila

Kobarkan semangatmu tuk melawan tantangan

Pantang mundur hadapi cobaan

Jadikan teladan

Pancarkan wibawa

Dibawah panji pengayoman

Berlandaskan etos kerja tri darma

Turut bangun negara

Mewujudkan cita-cita

Masyarakat yang adil dan makmur